Berørte services:

  • C2IT Spamfilter

C2IT Spamfilter

Oprettet 29-05-2019, sidst opdateret

Resolved — Situationen omkring forsinkede mail er nu løst og driften kører normalt. Eventuelle fejl skal meldes til Supporten på normal vis. Vi beklager de gener dette evt. må have påført jer.

Oprettet af C2IT

Monitoring — Køerne i forbindelse med spamfilteret er henover natten normaliseret. I samtale med leverandøren af produktet tyder alt på der har været mailservere hos Microsoft som har haft oplevet usædvanlig høj belastning hvor de mange spamfilter servere i vores ende har haft svært ved at få lov til at sende mails videre. Situationen er normaliseret, men vi overvåger forsat situationen.

Oprettet af C2IT

Identified — Vi har identificeret udfordring at vores spamfilter kan have lang tid om at få nogle mails igennem. Fejlen er under afhjælpning og mails er på vej igennem køerne til leverance. Dette berører ikke alle og opleves sporadisk. Fejlen forventes helt afhjulpet i løbet af de kommende timer da der er oparbejdet en større kø.

Oprettet af C2IT